ดอกไม้มีพิษ

ดอกไม้มีพิษ

ดอกไม้มีพิษ แม้ว่าดอกไม้ทุกชนิดจะมีสีสันสวยงาม แต่ก็ยังมีดอกไม้บางชนิดขึ้นชื่อว่าเป็น “ดอกไม้มีพิษ” ที่มีพิษร้ายหรือสารอันตรายซ่อนอยู่

ดอกซากุระ

ดอกซากุระ

ดอกซากุระ เป็นดอกไม้ของต้นไม้สกุลเชอรี่ ซึ่งมีอยู่หลากหลายชนิด สายพันธุ์ซากุระพบได้ทั่วไปโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ซีกโลกเหนือที่สภาพอากาศอบอุ่น

ภาษาดอกไม้

ภาษาดอกไม้

ภาษาดอกไม้ แม้ความหมายและบริบทของดอกไม้จะเปลี่ยนไป หรือถูกเขียนขึ้นใหม่ผ่านเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ แต่ก็ใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน