ดัชนีความ BULLSHIT ของบริษัทสตาร์ตอัป

ฮ่องกง นครที่ประกอบด้วยนักเดินทางยิ่งนักมากในแหล่งหล้า / เพราะ ยอมทุนแมนฮ่องกง ยึดจี๊ดๆ ที่มีราษฎรเพียงแค่ 7.4 โล้นคน อยู่ลดหลั่นที่ 104 สรรพสิ่งพื้นโลกแต่ว่าประกอบด้วยสัดส่วนเศรษฐกิจประมาณ 11.2 ล้านล้านตีน ใหญ่ตามลำดับแห่ง 34 สรรพสิ่งแหล่งหล้าขนมจากข้อมูลของ Euromonitor ที่ชันษา 2017 ฮ่องกงคือว่านครแห่งหนประกอบด้วยนักทัศนาจรจังตกขอบที่แหล่งหล้าเพราะว่าแม้เฉดขนมจากวรรณะ 5 ไปอันดับ 1 จักครอบครองดังนี้5. มาเก๊า ปริมาณนักเดินทาง 17.3 โล้นคน4. ประเทศสิงคโปร์ ปริมาณนักเที่ยว 17.6 ล้านมนุษย์3. ลูกคลื่นที่สูง ผลรวมนักเดินทาง 19.8 โล้นมนุช2. กรุงเทพฯ จำนวนนักเดินทาง 22.5 โล้นมนุช1. ฮ่องกง ผลรวมนักทัศนาจร 27.9 ล้านมนุษย์มีการคาดการณ์กักคุมแหว ภายในปี 2025 ฮ่องกงจักมีนักเดินทางต่างด้าวทวีคูณถึง 45 ล้านคนทาบพรรษาฮ่องกงครอบครองอาณาเขตบำรุงรักษาเลิศตอนใต้สิ่งของเมืองจีนณอดีตฮ่องกงอยู่ภายใต้ความปกครองของสหราชอาณาจักรลงมาตั้งแต่พรรษา 1841 จด 1997 หรือกว่า 156 ชันษาดังที่งานแห่งเมืองจีนจำนนศึกสงครามฝิ่นณพรรษา 1839 ทำให้จำเป็นต้องยกยึดแห่งนี้แจกแก่สหราชอาณาจักรเป็นเวลากระทั่งสอดปียุคปัจจุบัน รัฐบาลประเทศจีนใช้หลัก “เอ็ดด้าว คู่ระบบ” ปกครองฮ่องกง ซึ่งหมายถึง รัฐบาลจีนจักแยกออกสิทธิอายุมากฮ่องกงในความปกครองตัวเองอย่างไท โดยสมรรถดำเนินหลักทางด้านเศรษฐกิจ, การค้า, การคลังได้ประการเสรี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 1997 ถึง 30 มิถุนายน 2047 หรือว่า 50 ปี เพราะแล้ว ฮ่องกงจึ่งจักมาอยู่ภายใต้กระบิลปกครองสรรพสิ่งเมืองจีนต่อไปฮ่องกงมีเนื้อที่ 1,100 ตารางกิโลเมตร นึกดูเป็น 0.01% ของพื้นที่ทั้งปวงสรรพสิ่งประเทศจีนแต่ว่าประกอบด้วย GDP แห่งหน 11.2 กล้อนกล้อนบาท หรือว่าคาด 2% สิ่งของ GDP สิ่งของจีนแห่งหน 396 กล้อนล้านเท้าขนาดที่จะครอบครองแทบยึดเล็กๆ แต่เงินรายได้เฉลี่ยราษฎรของฮ่องกงอยู่แห่งหน 126,000 บาททาบคนทาบจันทรา ยิ่งกว่าแดนประการฟินแลนด์, แคนาดา หรือว่าแม้แต่เยอรมนี กับยิ่งกว่าไทยถึง 7 เท่ากันฮ่องกงถือเป็นจุดศูนย์กลางทางการเงินแห่งสำคัญที่หนึ่งสิ่งของพื้นแผ่นดิน มีตลาดเทหลักทรัพย์แห่งชื่อว่า Hong Kong Stock Exchange ซึ่งมีมูลค่าท้องตลาดกว่า 122 ล้านโล้นเท้า ใหญ่เป็นลำดับแห่ง 6 สิ่งของพื้นโลก ด้วยกันเทิ่งกระทั่งตลาดค้าหุ้นสรรพสิ่งแหลมทองแห่งมีมูลค่าท้องตลาดประมาณการ 16.3 ล้านกล้อนบาท กว่า 7 ทัดเทียมตามที่ทำเลแห่งดำรงฐานะจับกับมีท่าเรือธารดึ่มซึ่งกำลังดีแก่การหยุดเรือของซื้อของขายขนาดใหญ่ ทำเอายุคปัจจุบัน ฮ่องกงตกเป็นบุรีจริตที่สำคัญลดหลั่นแห่งหน 6 สรรพสิ่งพื้นแผ่นดินเช่นกันอีกหนึ่งจุดแข็งของประตูตกว่า ระเบียบการเคลื่อนย้ายสาธารณะ เพราะว่ากระบิลการเคลื่อนย้ายธารณะสรรพสิ่งฮ่องกงนับว่า สถิรด้วยกันมีประสิทธิภาพมากตกขอบแห่งหนหนึ่งของพื้นโลก และในฮ่องกงนั้นการดั้นด้นสิ่งของประชากรกว่า 90% จักใช้คืนระเบียบการขนย้ายสาธารณะ ซึ่งถือเอาดำรงฐานะส่วนสัดที่สูงตกขอบณแหล่งหล้าอีกด้วยGDP สิ่งของฮ่องกงตรงนั้นมากกว่า 90% มาจากท้องที่บริการ เช่น อุตสาหกรรมการคลัง, การคมนาคม, การติดต่อสื่อสาร และการสัญจรนับดำรงฐานะอีกหนึ่งที่อุตสาหกรรมหลักเขตสิ่งของประตู โดยการจ้างงานที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวตรงนั้นทบทวนดูดำรงฐานะ 7% สรรพสิ่งการจ้างงานทั้งจับฮ่องกงนอกจากนี้ ฮ่องกงยังยอมแยกออกนักเที่ยวต่างชาติกระทั่ง 170 ประเทศสมรรถดั้นด้นลงมาประตูได้โดยไม่ต้องยื่นตะขอวีซ่า และสมรรถสิงสู่ได้มาช้าถึง 6 จันทร์อย่างไรก็ตาม มีข่าวสารแห่งหนน่าศึกษาคือว่า ที่จำนวนนักเที่ยวหลักแหล่งฮ่องกงทั้งปวงนั้น จำนวนกว่าซีกนั้นมาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ดังนี้ถ้าอีฉันจัด จีน กับดัก ฮ่องกงเป็นแดนเดียวกัน บุรีที่จะแปรไปมาดำรงฐานะบุรีแห่งประกอบด้วยนักเดินทางยิ่งนักมากที่พื้นโลก ก็คือว่า กรุงเทพมหานคร.มันสมอง———————-ใครจรครบแล้วบ้าง? 10 บุรีแห่งหนมีจำนวนนักเที่ยวอุดมในแหล่งหล้า ชันษา 2017 https://www.blockditมันสมองcom/articles/5b30b167076e65512a687247แกะรอยกิจจาบริษัทหัวกะทิสรรพสิ่งแหล่งหล้า พอดีเพจยอมทุนแมน ณแอปพลิเคชัน blockdit โหลดฟรี blockditมันสมองcom———————-References-http://go.euromonitorมันสมองcom/rs/805-KOK-719/images/wpTop100CitiesEN_Final.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWlRRd1pqWXhOMk5qWVdNMyIsInQiOiJoS3d1djhuYXhuZEdHRlNQNXZEODNkdmVTM1AxMlBJVnFMSHZhWmlHS2xpaGU3SnRIZ2lCT1pxOVpndGhlNG1Ic0JtT0YxZXBROVQ1dGhzXC9DanAxaFViU3NSbHRQV2hzbUpyN09PMmRaZlBUMzFMV0xla1N6YWY1MEp3bnZQeEMifQ%3D%3D-https://enมันสมองwikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)- https://en.wikipediaมันสมองorg/wiki/Hong_Kong- https://en.wikipediaมันสมองorg/wiki/List_of_countries_by_population_(United_Nations)- https://enมันสมองwikipediaมันสมองorg/wiki/List_of_busiest_container_ports-https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita-https://enมันสมองwikipedia.org/wiki/Economy_of_Hong_Kong-https://wwwมันสมองgovมันสมองhk/en/about/abouthk/factsheets/docs/tourismมันสมองpdf- https://enมันสมองwikipedia.org/wiki/Tourism_in_Hong_Kong- https://www.tourism.gov.hk/english/statistics/statistics_perform.html

Leave a Comment