“ระบบไอออน” ขนาดเล็ก เหมาะกับการใช้ในพื้นที่จำกัด

ion air purifier

เครื่องฟอกอากาศไอออนนี้จะปล่อยประจุลบฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทำให้อากาศบริสุทธิ์ แต่สภาพการทำงานประเภทนี้อยู่ที่ “ขนาด” กล่าวคือยิ่งเล็กลง รัศมีของงานจะลดลง ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ จำกัด เช่นห้องน้ำหรือรถยนต์ หากคุณต้องการใช้งานในพื้นที่กว้างให้เลือกพัดลมหรือรุ่นไฟฟ้าสถิตที่มีฟังก์ชั่นการปล่อยไอออนด้วย

เว็บไซต์รวบรวมรีวิวเครื่องกรองอากาศเพื่อสุขภาพที่ดีของคนในครอบครัวคุณ

Copyright clever-mind.net  All Rights Reserved.